Skip Navigation Links
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item
|
Manage PermissionsManage Permissions
|
WorkflowsWorkflows
|
Alert MeAlert Me
|
Export Event

Title

Người lao động không đến công ty dự họp kỷ luật, phải làm sao?

Location

 

Start Time

7/2/2021 10:00 AM

End Time

7/2/2029 10:30 AM

Description

Công ty tôi sắp họp xét kỷ luật lao động, nhưng người lao động không muốn đến công ty dự phiên họp này. Công ty phải làm sao?

Bạn đọc có email hungtanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 2, Điều 70, Nghị định 145/2020/NĐCP quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động:

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

a) Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

https://ameblo.jp/datnendongnai/entry-12682885420.html
https://www.vingle.net/posts/3819370
https://batdongsan3939.wixsite.com/bds3939/post/can-bo-cong-doan-tro-thanh-diem-tua-cua-nguoi-lao-dong
https://www.bloglovin.com/@datnenbaria/can-b-cong-oan-tr-thanh-im-ta-ca-ngi-lao
https://linkhay.com/link/4598330/can-bo-cong-doan-tro-thanh-diem-tua-cua-nguoi-lao-dong

Như vậy, nếu người lao động không muốn đến công ty để tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động thì công ty có thể thỏa thuận với người lao động về việc thay đổi địa điểm họp. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì công ty quyết định thời gian họp.

All Day Event

 

Recurrence

 

AddToOutlook

Category

 

City

 

Comments

 

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Phone

 

Date

6/26/2021

Event Type

Conference

Event URL

https://nhadat.8b.io/

Event_City

 

Event_URL

 

EventRegRequired

No

EventSponsorOrg

https://nhadat.8b.io/

State-Province

 

Attachments

Content Type: Event
Created at 6/26/2021 2:37 AM by  
Last modified at 6/26/2021 2:37 AM by